relax moss
relax moss
Moha kép, mohafal, ikebana, bonsai...
Miért is?


Akit gyerekként mohaszőnyegen fekve elbűvölt e mikroőserdő eleven világa, aki elmerült már egy fakéreg hanyatló szépségében az a természet folyamatos kibontakozásában és elmúlásban megtestesült formáinak frissességét és harmóniáját mindig maga mellett szeretné tudni.
Olyan kompozíciókat keresünk amik nem pusztán díszei belső tereinknek, hanem baráti, segítő tárgyak, melyek képesek felébreszteni és ébren tartani a természethez fűződő alapélményt. A nyugodt, derűs hangulatot támogató növényi installációk jótékonyan hatnak lakókörnyezetünkben épp úgy, mint a közösségi terekben, irodákban...
növényi installációk:
 Moha képek
 Moha falak
 Ikebanák
 Bonsai fák
 Totemek
portfólió: vállaljuk belső terek, esemény helyszínek, egymást kiegészítő, egymással harmonizáló növényi installációkkal való teljes 'zöldítését' tetszőleges összetevőkkel
nagyítás
moha kép
Moha képek

Bárhol falra akasztható ablak a természetre. Egy faliképtől azt várjuk, hogy teljesen művi, emberi produktum legyen, a moha képről viszont természeti formák néznek vissza ránk. Megunhatatlan játék ez a természeti és az emberi alkotóképesség között.
több...
A természetben szedett mohát kíméletes módszerekkel, teljesen növényi eredetű, szerves oldattal stabilizáljuk, igény szerint természetes ételfestékekkel színezzük és környezetbarát eljárással rögzítjük. Így amellett, hogy hosszú éveken át megőrzik eredeti állagukat, moha képeink csak biológiailag lebomló anyagokat tartakmaznak. Karbantartás igényük az elhelyezés körülményeitől függ, de általában minimális. Moha képeink szakszerű portalanítását, esetleges karbantartását külön megállapodás alapján vállaljuk.

nagyítás
zuzmófal
Mohafalak

Nem kell a zöldnek mindig a szokott helyen a virágcserépben lennie. A szabadon értelmezett belső növényi felületek, egy mohából, zuzmóból készült falszakasz, egy kedves forma, vagy cégünk logója újraértelmezi, átminősíti, megeleveníti belső tereinket.
több...
A növényi alapanyagokat kíméletes technológiával, tisztán növényi, glicerines oldattal stabilizáljuk, igény szerint természetes ételfestékekkel színezzük és környezetbarát eljárással rögzítjük. Mohafalaink így hosszú évekig megőrzik frissességüket, ugyanakkor csak biológiailag lebomló anyagokat tartalmaznak. Élettartamuk az elhelyezés körülményeitől is függ (páratartalom, uv kitettség, mechanikai hatások). Általában minimális karbantartást ígényelnek. Az általunk készített zöldfelületek szakszerű portalanítását, esetleges karbantartását külön megállapodás alapján vállaljuk..

nagyítás
ikebana
Ikebanák, virágkompozíciók

Az ikebana filozófiája felé tájékozódó növényi-, virágkompozíciók a díszítő funkción túli jelentést hordoznak. Hatásuk nem merül ki a látványosságban, az ember egész belső világát megmozgató mély esztétikai élményt nyújtanak.
több...
Ikebanáink, csokraink formája és összetétele rugalmasan alkalmazkodik az adott helyszín hangulatához, a megrendelői igényekhez. Általában törekszünk természetes kompozíciókat létrehozni, kerüljük a művi kiegészítőket, díszítőelemeket. Külön megállapodás alapján vállaljuk növényi installációink rendszeres megújítását, karbantartását.

nagyítás
bonsai fa
Bonsai fák

Kicsinyíteni - nagyítani, a képmanipuláció korában nem meglepő dolog, a valóság dimenziói között mégis megszokhatatlanul elbűvölő valami. A bonsaira nem lehet nem rácsodálkozni. Varázslat a történelem előtti időkből. A természet becsalogatásának tradícionális művészete...
több...
A bonsai készítés hagyományos szemléletével és eszközeivel keresünk a modern enteriőrökhöz, a mai igényekhez idomuló új formákat.

nagyítás
totem
Totemek

Egy mohával befuttatott rönk-installáció egészen másképp rendezi maga körül a hangulati teret, mint bármilyen holt, művi tárgy. Mint egy tisztás, vagy forrás, kicsit kultikus, bensőséges hely, oázis a mesterséges tárgyi világ sivatagában.
több...
Rönk installációink formáit, összetevőit úgy próbáljuk alakítani, hogy környezetük adottságaival harmonizálva vigyenek markáns új elemet a belső térbe. A növényi alapanyagokat kíméletes technológiával, biológiailag lebomló, tisztán növényi oldattal stabilizáljuk, így hosszú ideig megőrzik frissességüket.

 


Miért a Relax Moss?személyreszabott

SZE­MÉLY­RE­SZA­BOTT

Már az alapanyag 'természetéből' adódóan is minden kompozíciónk egyszeri és megismételhetetlen, egyedi, kreatív, művészi munka eredménye. Ezen túl az alapul szolgáló növények és a technika tág keretei között bármilyen egyéni elképzelés megvalósítható.
minőslgi

MI­NŐ­SÉ­GI

A nagy odafigyeléssel gyűjtött és válogatott növényi alapanyagokat úgy kezeljük, stabilizáljuk, színezzük, hogy természetes tulajdonságaikat a lehető legteljesebb módon megtartsák. Kompozícióink így a tartósság mellett megőrzik friss hatásukat. Minden installációnk aprólékos kézi munkával készül.
olcsó

MEG­FI­ZET­HE­TŐ

Évek során letisztult, hogy mi szükséges és elégséges a jó minőséghez. Kis manufaktúra lévén nincs költéges apparátus, nincsenek az árra rárakódó jelentős marketing kiadások. Nem utolsó sorban pedig fő motivációnk nem a profit, hanem a természettel való alkotó munka iránti elkötelezettség.Szöllősi Miklós Levente
+36 70 416 7930


©  RelaxMoss 2024.
Minden jog fenntartva.
honlap: raguta

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a relaxmoss.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője által kezelt adatokra vonatkozó elveket és szabályokat bemutassa.

A weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő):
név: Szöllősi Miklós Levente
cím: 8612 Nyim, Öreghegy 14.
adószám: 8458342936
tel.: +36 70 416 7930
e-mail: info@relaxmoss.hu


Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:
· Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR).
· Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info.tv.).

A tájékoztatóban használt kifejezések az Info.tv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értendők.

ADATKEZELÉSEK:
• KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP:
(A weblap kapcsoltfelvétel, kapcsolattartás érdekében levélküldő űrlapot használ.)
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az űrlapot használó személy előzetes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: név; e-mail cím; telefonszám (opcionális).
Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatfeldolgozó igénybevétele: nem történik adattovábbítás.
Az érintett jogai:
· kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
· kérelmezheti azok helyesbítését,
· kérelmezheti azok törlését,
· kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását,
· tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
· gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát, vagyis jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

• COOKIE (SÜTI) KEZELÉS:
(A weblap megfelelő működése és statisztikai adatok gyűjtése érdekében cookie-ket (sütiket) használ.)
Az adatkezelés célja: a felhasználók munkamenetének nyomon követése, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A cookie-ket (sütiket) a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, ill. letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A relaxmoss.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyekre a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, bővebben....

Jogorvoslati lehetőségek:
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy panaszt tehet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál,
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
+36 1 3911 400,
ugyfelszolgalat@naih.hu,
www.naih.hu.