relax moss
relax moss
Kell-e a moha képeket, mohafalakat locsolni?
Nem kell.
A kíméletes eljárással, vegyszermentesen stabilizált mohák, zuzmók hosszú ideig megőrzik természetes puhaságukat, rugalmasságukat. Ehhez nincs szükségük a belső terekben általános 40-60%-nál magasabb páratartalomra.
Igényelnek-e karbantartást?
Röviden: nem
Bővebben: a stabilizált, színezett zöldfalak, moha képek optimális körülmények közözött hosszú évekig megtartják formájukat, textúrájukat, színüket. Mint minden tárgyat a moha-, zuzmó installációkat is károsítja a tartós, intenzív uv. sugárzás. Jó ha nem éri direkt napfény az alkotásokat. Vannak helyek, ahol óhatatlanul mechanikai sérülésnek, ill. a megszokottnál erőteljesebb porosodásnak vannak kitéve. Ilyen esetben viszonylag gyorsan és egyszerûen tudjuk elvégezni az állagjavítást.
Mennyire tartósak?
A mohák, zuzmók, növények a legjobb eredmény és természetélmény érdekében professzionális eljárással vannak stabilizálva, tartosítva, így az alkotások évekig szépek maradnak.
Hogyan rendelhetek?
Minden alkotásunk egyedi megrendelésre, személyre szabottan készül. A megrendeléseket telefonon vagy e-mailen várjuk. Árajánlatunkat rövid időn belül elkészítjük.
Hol, hogyan készülnek az alkotások?
Alkotásaink Magyarországon, Somogy megyében, gondos anyag szelektálást követően, aprólékos kézi munkával, természetbarát szemlélettel készülnek.
Szöllősi Miklós Levente
+36 70 416 7930


©  RelaxMoss 2024.
Minden jog fenntartva.
honlap: raguta

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a relaxmoss.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője által kezelt adatokra vonatkozó elveket és szabályokat bemutassa.

A weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő):
név: Szöllősi Miklós Levente
cím: 8612 Nyim, Öreghegy 14.
adószám: 8458342936
tel.: +36 70 416 7930
e-mail: info@relaxmoss.hu


Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:
· Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR).
· Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info.tv.).

A tájékoztatóban használt kifejezések az Info.tv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értendők.

ADATKEZELÉSEK:
• KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP:
(A weblap kapcsoltfelvétel, kapcsolattartás érdekében levélküldő űrlapot használ.)
A személyes adatok kezelője: Adatkezelő.
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az űrlapot használó személy előzetes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: név; e-mail cím; telefonszám (opcionális).
Az adatkezelés időtartama: határozatlan ideig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatfeldolgozó igénybevétele: nem történik adattovábbítás.
Az érintett jogai:
· kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
· kérelmezheti azok helyesbítését,
· kérelmezheti azok törlését,
· kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását,
· tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
· gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát, vagyis jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

• COOKIE (SÜTI) KEZELÉS:
(A weblap megfelelő működése és statisztikai adatok gyűjtése érdekében cookie-ket (sütiket) használ.)
Az adatkezelés célja: a felhasználók munkamenetének nyomon követése, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap.
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A cookie-ket (sütiket) a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, ill. letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A relaxmoss.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyekre a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, bővebben....

Jogorvoslati lehetőségek:
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy panaszt tehet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál,
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
+36 1 3911 400,
ugyfelszolgalat@naih.hu,
www.naih.hu.